Φυτώριο Τσεσμελής
Share This

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΡΥΔΙΑ

Πως επηρεάζει η ηλιακή ακτινοβολία την απόδοση της καρυδιάς; Πως οι αποστάσεις φύτευσης επηρεάζουν την ανάπτυξη της κόμης και τις δυνατότητες παραγωγής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close