Φυτώριο Τσεσμελής

ΚΑΡΥΔΙΑ

Πως επηρεάζει η ηλιακή ακτινοβολία την απόδοση της καρυδιάς; Πως οι αποστάσεις φύτευσης επηρεάζουν την ανάπτυξη της κόμης και τις δυνατότητες παραγωγής.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ