Φυτώριο Τσεσμελής

Ένα βιολίπασμα που εγγυάται την αποτελεσματική και ελεγχόμενη συνεισφορά αζώτου.

Περιγραφή

Τo BlueN® περιέχει το αποκλειστικό στέλεχος Methylobacterium symbioticum SB23, ένα βακτήριο που ευνοεί τη δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου και το μετασχηματισμό του σε πηγή αζώτου αφομοιώσιμη από την καλλιέργεια. Το βακτήριο αποικίζει γρήγορα το φύλλωμα του φυτού από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής
του και πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου


Το BlueN® αυξάνει την κερδοφορία των καλλιεργειών χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτή η καινοτόμος λύση επιτρέπει την βιολογική παροχή αζώτου στην καλλιέργεια, καθιστώντας το διαθέσιμο σε όλο τον κύκλο της καλλιέργειας με αποτελεσματικό και ελεγχόμενο τρόπο.

  • 100% βιολογική λύση για την παροχή μεγάλου μέρους των αναγκών του φυτού σε άζωτο.
  • Ρυθμιζόμενη και αποτελεσματική συνεισφορά αζώτου.
  • Βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

Χαρακτηριστικά

Το Καλάθι μου 01.

Κατηγορίες 02.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ