Φυτώριο Τσεσμελής

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΙΣΧΥΡΟΥ ΡΙΖΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Περιγραφή

Το BIORADICANTE είναι ένας βιοδιεγέρτης ειδικά σχεδιασμένος για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ριζών του φυτού. Περιέχει βιολογικά μόρια και μέταλλα τα οποία  προκαλούν την ανάπτυξη των ριζικών τριχιδίων που είναι απαραίτητα  για την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών του εδάφους. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα φυτά να ωφελούνται περισσότερο από  τις εφαρμοζόμενες λιπάνσεις και αυτό αυξάνει σημαντικά την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το BIORADICANTE μπορεί να εφαρμοστεί  σε όλες τις καλλιέργειες με στόχο την δημιουργία  ισχυρού ριζικού συστήματος. Οι εφαρμογές με BIORADICANTE συνιστάται να γίνονται κυρίως κατά την μεταφύτευση και κατά την περίοδο της καρπόδεσης. Το BIORADICANTE μπορεί να εφαρμοστεί με το νερό της άρδευσης. Συνίσταται επαναληπτική εφαρμογή 7-10 ημέρες μετά την πρώτη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν προκαλεί ερεθισμό των ματιών. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Ίσως προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σε επαφή με την επιδερμίδα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής με προσοχή, αν αυτό είναι δυνατόν. Συνεχίστε να ξεπλένετε με νερό. Σε περίπτωση ανάγκης  για άμεση βοήθεια επισκεφθείτε γιατρό και δείξτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού:  Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν επαναχρησιμοποιηθούν. Διατηρείστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε  όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σκεύασμα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Χαρακτηριστικά
Βάρος1,425 kg
Διαστάσεις8 × 8 × 25 cm

Το Καλάθι μου 01.

Κατηγορίες 02.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ