Φυτώριο Τσεσμελής

Πυκνό σκεύασμα φυκών ascophyllum nodosum.

Περιγραφή

 

To ALGALIV είναι ένα πυκνό σκεύασμα φυκιών του είδους Ascophyllum nodosum που δρα ως φυτικός βιοδιεγέρτης. Η συστηματική χρήση του έχει τα ακόλουθα ευεργετικά αποτελέσματα στα φυτά: Αυξάνει τη βλαστικότητα των σπόρων, ενισχύει τη νέα βλάστηση και τη ριζοβολία, βελτιώνει την ανθοφορία και την καρπόδεση, δίνει υγιέστερα φυτά με βελτιωμένη ποιότητα καρπών, βοηθά την ανθεκτικότητα στον παγετό και την ξηρασία και πρωϊμίζει την παραγωγή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το ALGALIV μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καλλιέργειες και σε όλα τα στάδια  ανάπτυξης, ενεργοποιώντας τους ανάλογους μηχανισμούς των φυτών και βοηθώντας τα έτσι να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες τους. Συνδυάζεται με τα περισσότερα λιπάσματα και προϊόντα φυτοπροστασίας. Συνιστάται μικρή δοκιμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Προφυλάξεις:
P102: Μακριά από παιδιά
P264: Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
P337+P313: Εάν ο ερεθισμός των ματιών παραμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/ προσοχή.
P411+P235: Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν 40 C
P50: Απορρίψτε τα περιεχόμενα σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα επικίνδυνα απόβλητα.

Διαφυλλικές εφαρμογές: 100-150ml/ 100L νερό.
Από το έδαφος:300-400ml/ στρέμμα.
Κατά την μεταφύτευση ή σε πολύ νεαρά φυτά:
Ψεκασμός με 50-60ml/ 100L νερό ή πότισμα με διάλυμα 120-200ml/ στρέμμα. Αποφύγετε τις πολύ υψηλές δόσεις. Οι εφαρμογές είναι καλύτερα να γίνονται με χαμηλές δόσεις και συχνότερα. Καλό είναι  επίσης να αποφεύγονται οι εφαρμογές τις ζεστές ώρες της ημέρας ή κατά τη διάρκεια ξηρών ανέμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πατήστε εδώ

 

Χαρακτηριστικά
Βάρος0,580 kg
Διαστάσεις7 × 7 × 17 cm

Το Καλάθι μου 01.

Κατηγορίες 02.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ