Φυτώριο Τσεσμελής

Υγρό μείγμα ιχνοστοιχείων Ασβεστίου Μαγνησίου.

Περιγραφή
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Astral είναι ένα προϊόν που παρέχει ασβέστιο, και μαγνήσιο σε καλλιέργειες. Συνιστάται σε περιπτώσεις  ανεπάρκειας των δευτερευόντων θρεπτικών συστατικών, ειδικά σχεδιασμένο για την επίτευξη επαρκούς ανάπτυξης των φυτών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΗΘΚΕΥΣΗΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Μην υπερβαίνετε την συνιστάμενη δόση. Κρατήστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, ερμητικά κλειστό σε δροσερό και ξηρό μέρος.

P102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P501: Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση. Συλλέξτε την έκχυση. Αποθηκεύστε το Astral σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Ακολουθήστε τις ενδείξεις της ετικέτας, αποθηκεύστε σε χώρο με θερμοκρασίες μεταξύ 5C μέχρι και 35C σε ξηρό καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Κρατήστε το μακριά από οξειδωτικά μέσα και ισχυρά όξινα ή αλκαλικά υλικά. Μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

ΠΡΟΗΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που δίνουμε είναι αποτέλεσμα της ευρείας και αυστηρής έρευνας. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχο μας (διάφορα είδη και ποικιλίες των καλλιεργειών, την προετοιμασία των μιγμάτων, την εφαρμογή του προϊόντος, τις καιρικές συνθήκες, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κλπ) ως εκ τούτου, είναι ευθύνη του τελευταίου χρήστη για τυχόν ζημιές που προκληθούν (έλλειψη αποτελεσματικότητας, έλλειψη τοξικότητας, απόβλητα κλπ) λόγω της μερικής ή ολικής μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Η εταιρεία εγγυάται το περιεχόμενο και την σύνθεση του προϊόντος. Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πατήστε εδώ

Χαρακτηριστικά
Βάρος1 kg
Διαστάσεις8 × 8 × 26 cm

Το Καλάθι μου 01.

Κατηγορίες 02.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ