Φυτώριο Τσεσμελής

Λίπασμα PK
Υψηλής αποτελεσματικότητας ανόργανο υδατοδιαλυτό λίπασμα.

Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το NANOSER 00-52-34 είναι ένα όργανο υδατοδιαλυτό λίπασμα PK με εξαιρετική ικανότητα αφομοίωσης από τα φυτά, χάρη στην ειδική τεχνολογία τυποποίησης του. Τα επιθυμητά αποτελέσματα στις καλλιέργειες επιτυγχάνονται με σημαντικά χαμηλότερες δόσεις από τις συνήθεις. Οι απώλειες από χρήση του προϊόντος . Οι απώλειες από τη χρήση του NANOSER 00-52-34 είναι ελάχιστες, περιορίζοντας την μόλυνση του εδάφους και τη δημιουργία προβλημάτων αλατότητας.

ΠΡΟΦΥΛΛΑΞΕΙΣ

P102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό το προϊόν.
Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ενδεικτικές. Ο κατασκευαστής εγγυάται την σύνθεση, την μορφή, και το περιεχόμενο του προϊόντος. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές (απώλεια αποτελεσματικότητας, τοξικότητα, υπολείμματα κτλ) που θα προκληθούν από την μη τήρηση των οδηγιών της ετικέτας. Σε περίπτωση  αμφιβολιών πραγματοποιείστε δοκιμή μικρής κλίμακας ή συμβουλευτείτε το γεωπόνο σας. Διατηρήστε το προϊόν ερμητικά κλειστό σε δροσερό χώρο, μακριά από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση: Υδατοδιαλυτή σκόνη.

ΣΥΝΘΕΣΗ (W/W)

Υδατοδιαλυτός Φώσφορος (P205): 52,00%
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (K20): 34,00%

Χαρακτηριστικά
Βάρος1 kg
Διαστάσεις15 × 7 × 27 cm

Το Καλάθι μου 01.

Κατηγορίες 02.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ