Φυτώριο Τσεσμελής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής με βάση εκχύλισμα του Aurantii Dulcis. 1λίτρο.

Περιγραφή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Limocide είναι εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής. Η “orange oil” είναι εκχύλισμα του Aurantill dulcis με κύριο συστατικό το  d-limonene (μονοτερπένιο). Επιδρά στη διαπερατότητα του εξωσκελετού   των εντόμων και των ακάρεων και των εξωτερικών μεμβρανών των μυκήτων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αερίων/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό η καλά αεριζόμενο χώρο.
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Απευθυνθείτε στον παρασκευαστή ή στον προμηθευτή για την ανάκτηση ή την ανακύκλωση.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν  με τρύπημα, για την διασφάλιση  της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε  σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το Limocide να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο τουλάχιστον χρόνια από ην ημερομηνία παρασκευής του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

Χαρακτηριστικά
Βάρος1,150 kg
Διαστάσεις8 × 8 × 24 cm

Το Καλάθι μου 01.

Κατηγορίες 02.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ