Φυτώριο Τσεσμελής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.

Περιγραφή

Το Laser 480 SC είναι ένα διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση των εντόμων Lepitdoptera, Diptera, Siphonaptera, Thysanoptera και κάποια Coleoptera σε διάφορες καλλιέργειες. Το Laser 480 SC δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχίνης και προκαλεί παρατεταμένη ενεργοποίηση τους, εξαιτίας οποίας το έντομο παραλύει λόγω νευρομυικής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη  αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ Laser 480 SC ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ IPM ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
  • Έκθεση των βομβίνων, παρασιτοειδών υμενόπτερων και αρπακτικών εντόμων και ακαρέων σε απευθείας ψεκασμό με Laser 480 SC μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.
  • Να μη γίνεται εξαπόλυση βομβινών για 24 ώρες μετά την εφαρμογή καθώς επίσης παρασιτοειδών και αρπακτικών εντόμων και ακαρέων για 1-2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στι εγκεκριμένες χρήσεις όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΣΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Η φιάλη ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά  ρίχνονται στο βυτίο. Απογεμίζουμε με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

Αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάμνημα. Μην καθαρίζεται  τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μην ρίχνεται τα νερά του καθαρισμού σε υδάτινους πόρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΣΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Οι φιάλες της συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού ) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. Η απόσυρση ή η καταστροφή  του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικάμινους που έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πατήστε εδώ

Χαρακτηριστικά
Βάρος0,395 kg
Διαστάσεις6 × 6 × 13 cm

Το Καλάθι μου 01.

Κατηγορίες 02.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ