Φυτώριο Τσεσμελής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Exalt 25 SC περιέχει την δραστική εντομοκτόνο ουσία spinetoram, της χημικής ομάδας spinosyns.

Περιγραφή

Το Exalt 25 SC περιέχει τη δραστική εντομοκτόνο ουσία spinetoram, της χημικής ομάδας spinetosyns. Δρα διαφοροποιώντας την νικοτινική δράση στο νευρικό σύστημα των εντόμων μέσω ενός νέου σημείου σύναψης του νικοτινικού υποδοχέα. Το συγκεκριμένο σημείο σύναψης διαφέρει από εκείνο στο οποίο δρουν άλλες ομάδες εντομοκτόνων (νεονικοτινοειδή, άλλα νικοτικά δραστικά, αβερμεκτίνες, πυρεθροειδή). Ο θάνατος του εντόμου είναι αποτέλεσμα κατάποσης ή απορρόφησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως του φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινείστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμα της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση αρχίστε την ανακίνηση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάστε έχοντας την ανάδευση σε λειτουργία. Χρησιμοποιείστε το μίγμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των ψεκαστήρων πλάτης) πρέπει να πλένονται σχολαστικά στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τμήμα τους. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό, δύο με τρεις φορές, αφαιρώντας τον αφρό και τα ορατά υπολείμματα. Το νερό του ξεπλύματος να εφαρμόζεται στην καλλιέργεια αν είναι δυνατόν, σύμφωνα με την ισχύουσα Γεωργική Πρακτική.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το προϊόν να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Exalt 25 SC πατήστε εδώ

Χαρακτηριστικά
Βάρος0,580 kg
Διαστάσεις6 × 6 × 20 cm

Το Καλάθι μου 01.

Κατηγορίες 02.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ