Φυτώριο Τσεσμελής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

Τα δεδομένα στην καλλιέργεια του αμυγδάλου φαίνεται να αλλάζουν. Νέες ποικιλίες παρουσιάζονται στην ελληνική πραγματικότητα όπως και νέα συστήματα φύτευσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ