Φυτώριο Τσεσμελής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΝΕΛΣΟΝ

Η Νέλσον είναι μια αυτογόνιμη όψιμη ποικιλία βερικοκιάς με εξαιρετική γεύση

TSESMELIS
ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ
//Ποικιλία Βερικοκιάς Νέλσον

Νέλσον

Υψηλός όγκος παραγωγής, πολύ καλό μέγεθος, ανώτερη γεύση από τις ανταγωνίστριες ποικιλίες
01.

Λίγα λόγια για την ποικιλιά Νέλσον

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΒΕΡΙΚΟΚΑ

Χαρακτηριστικά

Ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού και δέντρου
02. -
Ανοχή στην Σάρκα
50%
Σχίσιμο/σκάσιμο καρπού
5%
Μέγεθος καρπού
70%
Παραγωγικότητα
90%
Γεύση
75%

Η Νέλσον (Nelson) είναι μια αυτογόνιμη ποικιλία όψιμης ωρίμανσης.

Προέρχεται από το πρόγραμμα βελτίωσης ποικιλιών της Γαλλικής εταιρίας PSB με έδρα στην Μούρθια της Ισπανίας. Παρουσιάζει λαίμαργη ανάπτυξη σαν δέντρο και ημι-πλαγιόκλαδη συμπεριφορά.

Έχει όψιμη ανθοφορία (ίδια εποχή με την Bergeron), πολύ καλή ποιότητα ανθών, υψηλά ποσοστά καρπόδεσης και κατά συνέπεια παραγωγής. Στον πειραματικό αγρό της PSB, παρατηρήθηκαν μεγέθη παραγωγής που άγγιζαν τους 5 ως 6 τόνους το στρέμμα.

Το σύστημα διαμόρφωσης του συγκεκριμένου πειραματικού αγρού είναι ο «Ισπανικός Θάμνος», με αποστάσεις φύτευσης 2,5 Χ 5 και ύψος δέντρων ως 2,5 μέτρα.

Ο καρπός της Νέλσον ωριμάζει όψιμα, 2-3 ημέρες μετά την Φαρμπαλύ.

Έχει ωοειδές-μακρόστενο σχήμα και πολύ καλή σκληρότητα καρπού. Δεν παρουσιάζει σχίσιμο ή σκάσιμο καρπού εξαιτίας της βροχής. Το μέγεθος του καρπού ακόμη και με ελάχιστο αραίωμα παραμένει 2 Α.

Η γεύση του είναι πολύ καλή, αρωματική και αρκετά ανώτερη από τις ανταγωνίστριες ποικιλίες που ωριμάζουν την ίδια περίοδο. Παραμένει στο δέντρο σε καλή κατάσταση για αρκετές μέρες μετά την πλήρη ωρίμανση της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΡΙΑ;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ