Φυτώριο Τσεσμελής

ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΦΑΡΜΠΕΛΑ

Η Φαρμπέλα είναι μια όψιμη, αυτογόνιμη ποικιλία με μεγάλο μέγεθος καρπού

TSESMELIS
//Ποικιλία Βερικοκιάς Φαρμπέλα

Φαρμπέλα

Πολύ μεγάλο μέγεθος καρπού, όμορφο χρώμα, ικανοποιητική γεύση
  • :

Λίγα λόγια για την ποικιλιά Φαρμπέλα

Χαρακτηριστικά

Ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού και δέντρου
02. -
Ανοχή στην Σάρκα
70%
Σχίσιμο/σκάσιμο καρπού
0%
Μέγεθος καρπού
80%
Παραγωγικότητα
70%
Γεύση
65%

Η Φαρμπέλα (Farbela) είναι μια αυτογόνιμη ποικιλία βερικοκιάς που συγκομίζεται όψιμα (2 ημέρες μετά την Φαρμπαλύ).

Προέρχεται από το πρόγραμμα βελτίωσης ποικιλιών της Γαλλικής εταιρίας NEWCOT και εκδίδεται στην Ευρώπη μέση της επίσης Γαλλικής εταιρίας IPS.

Η συμπεριφορά του δέντρου της συγκεκριμένης ποικιλίας είναι ημι-ορθόκλαδη και έχει μέση ανάπτυξη. Παράγει φρούτα σε όλους τους τύπους ξύλου (μακριά ή κοντά). Ανθίζει σε μέση εποχή και έχει υψηλό ποσοστό καλής ποιότητας ανθών.

Ο καρπός ωριμάζει 2 ημέρες περίπου μετά την Φαρμπαλύ και είναι τριγωνικού σχήματος. Τα μεγέθη της Φαρμπέλα είναι εξαιρετικά και κυμαίνονται μεταξύ 3 Α και 2 Α.

Έχει πολύ καλή σκληρότητα και το χρώμα του εξωτερικά είναι κόκκινο σε ποσοστό 30% ως 50%. Η γεύση της είναι ικανοποιητική, ισορροπημένη και χυμώδης.

Τα επίπεδα των Brix είναι 13/15. Η εποχή συγκομιδής της Φαρμπέλα έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την αγορά καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα και συνήθως απολαμβάνει πολύ υψηλές τιμές.

Αρνητικό χαρακτηριστικό της ποικιλίας είναι ένα ποσοστό (10-20%) σπασμένου πυρήνα κατά την ωρίμανση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΡΙΑ;

ΚΛΕΙΣΙΜΟ