Φυτώριο Τσεσμελής

ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΓΚΟΥΑΡΑ

Η Γκουάρα είναι από τις πρώτες αυτογόνιμες ποικιλίες όψιμης άνθισης που παρουσιάστηκαν και είναι παρά πολύ διαδεδομένη στην Ισπανία

TSESMELIS
//Ποικιλία Αμυγδαλιάς Γκουάρα

Γκουάρα

Μεσάιο μέγεθος καρπού, καρδιόσχημο με σκληρό κέλυφος και αποδόσεις ψίχας 37-41%
  • :

Λίγα λόγια για την ποικιλιά Γκουάρα

Η Γκουάρα (Guara) είναι μια αυτογόνιμη ποικιλία όψιμης ανθοφορίας. Προέρχεται από το Ισπανικό Ινστιτούτο CITA.

Είναι από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες στην Ισπανία και έχει παρόμοια γενετική βάση με την Τουόνο. Έχει μέση ανάπτυξη και πλαγιόκλαδη συμπεριφορά, χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν στις ποικιλίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πυκνές φυτεύσεις.

Η ανθοφορία της είναι όψιμη, στην χώρα μας ανθίζει το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Η παραγωγή της είναι πολύ μεγάλη και δεν παρουσιάζει παρενιαυτοφορία. Εισέρχεται γρήγορα στην παραγωγή.

Προσαρμόζεται εύκολα σε πολλές περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά κλίματος και εδάφους

Ο καρπός είναι μεσαίου μεγέθους και σκληρού κέλυφους. Η απόδοση της ψίχας κυμαίνεται από 37% ως 41% και το μέσο βάρος της είναι 1,3γρ. Παρουσιάζει ποσοστό διπλών που φτάνει από 15 ως 20%.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΡΙΑ;

ΚΛΕΙΣΙΜΟ