ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

After the purchase of the trees from our nursery you can contact us so we can send you cultivation instructions.

Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν χρήσιμε πληροφορίες για κάθε είδος που ενδιαφέρεστε να φυτεύσετε όπως φυτοπροστασία, λίπανση, κλάδεμα κ.α.

Κάθε είδος έχει τις δικές του απαιτήσεις και εμείς μπορούμε να σας κρατάμε ενήμερους για τις νέες τάσεις και τεχνικές για το κάθε είδος.