ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Με εμπειρία και άποψη ύστερα από την συνεχή ενημέρωση μας από επισκέψεις σε εκθέσεις και συνέδρια μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας και να επιλέξουμε την καλύτερη στρατηγική για την επόμενη επένδυση σας στον τομέα των φρούτων και των ξηρών καρπών.

Με εμπειρία και άποψη ύστερα από την συνεχή ενημέρωση μας από επισκέψεις σε εκθέσεις και συνέδρια μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας και να επιλέξουμε την καλύτερη στρατηγική για την επόμενη επένδυση σας στον τομέα των φρούτων και των ξηρών καρπών. Επίσης η συνεργασία μας δεν σταματά με την αγορά των δενδρυλλίων καθώς θα είμαστε στην διάθεση σας να σας ενημερώσουμε και να σας καθοδηγήσουμε καθ’ όλη την διαδικασία της φύτευσης και της ανάπτυξης του οπωρώνα σας.