Οδηγίες Καλλιέργειας

Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για κάθε είδος που ενδιαφέρεστε να φυτεύσετε όπως φυτοπροστασία, λίπανση, κλάδεμα κ.α.

Χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες καλλιέργειας όπως φυτοπροστασία, λίπανση, κλάδεμα κ.α

Κάθε είδος έχει τις δικές του απαιτήσεις. και εμείς μπορούμε να σας κρατάμε ενήμερους για τις νέες τάσεις και τεχνικές για το κάθε είδος.

Κλάδεμα

Το κλάδεμα διαμόρφωσης αλλά και ανανέωσης του κάθε είδους είναι ξεχωριστό. Το είδος της φύτευσης, η ποικιλία ακόμη και το υποκείμενο είναι παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο που θα κλαδευτεί το κάθε δέντρο. Οι έμπειροι γεωπόνοι του Φυτωρίου μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν και να εκπαιδεύσουν εσάς ή και το εργατικό σας προσωπικό σε ότι αφορά την σωστή διαμόρφωση του οπωρώνα σας.Φυτοπροστασία

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες αγροχημικών στην Ελλάδα (Bayer, Syngenta, ΑΛΦΑ, κ.α.) έχουμε να σας προτείνουμε ειδικά προγράμματα φυτοπροστασίας. Η υγεία των καταναλωτών και οι απαιτήσεις της αγοράς είναι η προτεραιότητα μας.

Λίπανση

Η λίπανση του κάθε είδους είναι και αυτή ξεχωριστή. Οι απαιτήσεις του κάθε είδους σε μάκρο- και μικρο-στοιχεία είναι εξειδικευμένες. Επιπρόσθετα η χημική και δομική σύσταση του εδάφους επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους.