Ποικιλιές οπωροφόρων δέντρων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών που αναπαράγει το φυτώριο μας.

Εποχή ωρίμανσης, μέγεθος και χρώμα καρπού, λεπτομέρειες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες στην καλλίεργεια κάθε ποικιλίας

Επίσης μπορείτε να αποκτήσετε άποψη για την εμφάνιση των ποικιλιών έχοντας προσβαση στο πλούσιο φωτογραφικό υλικό του φυτωρίου μας.