ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩN

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

Στα φυτώρια Τσεσμελή στηρίζουμε συνεχώς τους ανθρώπους που αποφασίζουν να συνεργαστούν μαζί μας καθώς η καινοτομία και οι αλλαγές στην συνεχώς εξελισσόμενη αγορά των φρούτων απαιτούν να προβλέπεις τις μελλοντικές ανάγκες της. Προσπαθούμε να πορευόμαστε με ηθική και ακεραιότητα ακολουθώντας τους κανόνες της οικονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού.Αποστολή της επιχείρησης είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υγιούς και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού στους συνεργάτες της σε συνδυασμό με τεχνικές ενημερώσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την παραγωγή φρούτων από τη φύτευση, διαμόρφωση, φυτοπροστασία, θρέψη και συντήρηση ως τη διάθεση του τελικού προϊόντος. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή επιμόρφωση των γεωπόνων που απασχολούνται στην επιχείρηση με επισκέψεις σε αγρούς, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και εκθέσεις.

 

 

Δείτε τις Ποικιλίες Δενδρυλλίων

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Cropping systems vary among farms depending on the available resources and constraints; geography and climate of the farm; economic and the philosophy and culture of the farmer.
Περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Agriculture remains a hazardous industry, and farmers worldwide remain at high risk of work-related injuries, as well as certain cancers related to chemical use and prolonged sun exposure.
Περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Climate change has the potential to affect agriculture through changes in temperature, rainfall, solar radiation and the interaction of these elements. Extreme events, such as floods and droughts, are forecast.
Περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Agriculture imposes external costs upon society through pesticides, nutrient runoff, excessive water usage, loss of natural environment and assorted other
problems.
Περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Περισσότερα