Πίνακας Ωρίμανσης: Νεκταρίνια - Φυτώρια Τσεσμελής - Άγιος Γεώργιος Βέροιας