Πίνακας Ωρίμανσης Ποικιλιών - Φυτώρια Τσεσμελής - Άγιος Γεώργιος Βέροιας